Konference
o využití VR a AR
ve zdravotnictví

6. - 7. června 2024

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 101/24, 70200

Generální partner konference

O konferenci

Ani lékařská konference nemusí být fádní. Chcete se dozvědět, jak různá zdravotnická a sociální zařízení využívají virtuální či rozšířenou realitu? A chcete to slyšet netradiční formou?
 
Přijďte na první lékařskou talk-show konferenci!
Konference je určená zdravotnickým pracovníkům.
0
Počet obsazených míst při kapacitě 100 účastníků
Kapacita konference byla naplněna, pokud chcete být zapsáni jako náhradníci,
prosíme, kontaktujte nás na kristyna.kanovska@vrvitalis.com

Proč se naší konference zúčastnit?

Klubová atmosféra BUMBUM Comedy clubu Štěpána Kozuba
Rozhovory s hosty formou talk-show
Zajímavé informace o VR a AR vezdravotnictví
Skvělé občerstvení
Večerní zábava (když už jsme v tom klubu :-))
Druhý den kulaté stoly s výměnou zkušeností
Možnost otestovat si různé VR a AR produkty vhodné pro zdravotnictví
Charitativní dražba obrazu pro Haima Ostrava z.s.
A samozřejmě 6 kreditů na vzdělávání

Program

6. června

9:00 - 10:00
Registrace
10:00 - 10:30
Proč podporujeme VR a AR na univerzitě a nemocnicích?
Doc. Mgr. Petr Kopecký,
Ph. D., MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
Ing. Katarína Bučková, MBA
10:30 - 11:15
Jak využíváme VR rehabilitaci při léčbě CMP?
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.,
MUDr. Šárka Baníková, MBA, MUDr. Jana Štveráková
11:15 - 12:00
VR rehabilitace
u ambulantní péče
Mgr. Marcela Dabrowská, Ph.D.,
PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.,
Mgr. Michaela Plandorová
12:00 - 13:00
Oběd
13:00 - 13:45
VR a AR u operací
MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.,
MUDr. Martin Holinka, Ph.D.
13:45 - 14:30
VR v dalších zdravotnických oborech
MUDr. Martina Laczó, Ph.D.,
Leoš Kubíček
Ing. Norbert Schellong, MPH
14:30 - 15:15
VR v sociálních službách
Marek Háša, MSc.,
Žaneta Gavendová
15:15 - 15:45
Coffee - break
15:45 - 16:15
Jak vidí VR rehabilitace pacienti
16:15 - 17:00
Nebezpečí VR ve zdravotnictví
JUDr. Jan Bárta,
Ing. Marie Němcová,
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MBA
19:00 - 24:00
Večeře a program
Charitativní dražba obrazu pro Haima Ostrava,
stand-up vystoupení Vladimíra Poláka,
DJ a večerní zábava

7. června

9:00 - 10:30
Kulaté stoly
Jak zapracovat VR
do běžné praxe v lůžkové péči a Jak implementovat VR v ambulantní péči
9:00 - 10:30
Interaktivní ukázky VR a AR řešení pro zdravotnictví
11:00 - 12:00
Panelová diskuse o budoucnosti VR a AR ve zdravotnictví
Jan Fencl,
Ing. Karel Kantor,
JUDr. Jan Bárta
MUDr. Jakub Fejfar, LL.M.
12:00
Konec

Seznamte se s řečníky

U nás nebudou řečnit žádné béčka. Koukněte, kdo Vám předá své zkušenosti s virtuální a rozšířenou realitou ve své práci.

doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.

Lékař JIP a Iktového centra Neurologické kliniky FN Ostrava, zástupce přednosty Neurologické kliniky FNO pro vědu a výzkum a ředitel Centra zdravotnického výzkumu LF OU

Mgr. Marcela Dabrowská, Ph.D.

Ergoterapeutka, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU

 

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D, MBA

Vedoucí centra pro umělou inteligenci, VR a telemedicínu LF OSU, neurochirurg KNTB Zlín

Mgr. Jana Trdá, Ph.D.

CEO VR Vitalis, metodik zpracování virtuální reality ve zdravotnictví

MUDr. Jakub Fejfar, LL.M.

Předseda představenstva Nemocnice Agel Nový Jičín

JUDr. Jan Bárta

Advokát a technologický nadšenec. Komplexně se zabývá problematikou práva duševního vlastnictví se zaměřením na IT právo

Leoš Kubíček

CEO Virtual Lab, VR ICU®, VR CPR, VR expert Jihočeský vědeckotechnický park, Virtuální JIP

MUDr. Šárka Baníková

Rehabilitační lékařka, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava

MUDr. Jana Štveráková

Rehabilitační lékařka a primářka Oddělení léčebné rehabilitace v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice

MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

Neurochirurg, ve FNO vede také projekt LERCO, jehož cílem je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů

MUDr. Martina Laczó, Ph.D.

Kognitivní neurolog Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
 

Ing. Karel Kantor

Vedoucí oddělení nemocničních inovací ve společnosti VAMED MEDITERRA

Marek Háša, MSc.

CEO Kaleido, doktorand Univerzity Karlovy – senioři a nová média

MUDr. Martin Holinka, Ph.D.

Primář ortopedického oddělení nemocnice Karviná-Ráj, provozuje ortopedické ambulance s fyzioterapií Ostrava, Bruntál a Opava.

Mgr. Michaela Plandorová

Ergoterapeutka Oddělení léčebné rehabilitace v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Kognitivní neurolog Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
 

Ing. Marie Němcová

COO VR Vitalis, projektový manager vývoje virtuální reality ve zdravotnictví

Ing. Norbert Schellong, MPH

Ředitel Nemocnice Havířov

PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Fyzioterapie POHODA s.r.o.

Žaneta Gavendová

Agentura domácí péče Integrita, s.r.o.

Anna Sochůrková

Digital Healthcare Specialist, VAMED MEDITERRA

Jan Fencl

Manažer udržitelného podnikání a programový manažer ve společnosti Nadace Vodafone Česká republika

Kdo za konferencí stojí?

VR LIFE s.r.o. se soustředí na produkty ve virtuální realitě pro zdravotnictví, primárně na rehabilitace. Velký expertní tým se podílí na vývoji modulů, které pomáhají jak pacientům, tyk fyzioterapeutům a lékařům. Více o nás na www.vrvitalis.cz nebo na LinkedIn profilu.

Partneři konference

Bez partnerů se neobejde žádná pořádná konference. Kdo podporuje nás?

Skupina AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Zdravotnická zařízení Skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením.

Generální partner

Partneři

Spolupořadatelé a záštita

Děkujeme Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Fakultní nemocnici v Ostravě, že se rozhodli podpořit tuto speciální konferenci. S oběma spolupracujeme již několik let a podílejí se na vývoji a testování našich produktů, za což jim patří naše díky. Děkujeme také Moravskoslezskému kraji a náměstkovi hejtmana MUDr. Martinu Gebauerovi za poskytnutí záštity naší konferenci.